سرانور

آموزش غیر حضوری

آموزش غیر حضوری مزایا کاهش هزینه ها یادگیری بدون واهمه افزایش مخاطبین آموزشی مستقل بودن از زمان ومکان افزایش کیفیت و سرعت یادگیری سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات سادگی مدیریت محتوا و برنامه های آموزشی یکپارچه سازی با سیستم مدیریت فرایند آموزش ایده امکان استفاده از هر یک از زیر سیستم ها بصورت مستقل پشتیبانی از اجرای دوره های آموزش الکترونیکی با یک داشبورد مدیریتی امکان اصلاح و به روز رسانی محتوا حین اجرای دوره ( دستور العمل ها ، جریان تدریس، آزمون و . . . )
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.